Những con ngựa chiến phi nước đại tới thành công đầy lãng mạn

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THIẾU NHI VIỆT NAM (LƯ SƠN , QUẾ LÂM)


Quà tặng của bạn bè Quế Lâm tranh " Thuận buồm xuôi gió"
Vợ chồng Hồ Uy Liêm và Thoa

Lân Dũng- Chu Hảo- Lân Cường

Đỗ Bảo- Minh Đức


Đỗ Bảo-Công Lý-Trung Hải-Minh Kim-Ninh Hải- Minh Đứic-Thanh Hương- Hữu Hùng-Trần Xuân Hoài
Đồng Kim Minh- Băng Ngạn-MInh Đức- Thanh Hương-Đinh Kim Lân- Ngọc Trâm

Từ trái sang phải: Lân Cường-Huy Túc- Vũ trường Hạo -Ninh Hải  - Bá Hoàng - Xuân Hoài -Đỗ Bảo-Trương Trác-Minh Kim- Nữ Hiếu-Lô Phú-Bích Ngân- Minh Đức- Băng Ngạn Thanh Hương-Thiếu Hiệu- Cô giáo Chỉ vợ thầy Tuấn-Tiến Hoàn - thầy Tuấn- Trung Hải- Hữu Hùng- Nguyệt Ánh- Kim Lân- Ngọc Trâm- Tuyết Minh


Học trò Quế Lâm của thầy hiện sống ở Thái Nguyên
Lô Phú- Hộ-Bá Hoàng Thầy Tuấn- Ninh Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

duchuong029@gmail.com